// UPRAVNI ODBOR KLUBA

Živko Popov-Predsednik kluba
Boško Savić-Podpredsednik kluba
Vasa Orlović-Sportski direktor
Bojan Vagić-Pravnik
Miloš Savić

// GENERALNI SEKRETAR

Aleksandra Krajina-Generalni sekretar kluba